Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

DÜRRÎZÂDE NURULLAH MEHMED EFENDİ TARAFINDAN YAZILAN AĞDİYE RİSÂLESİ, GÜLBÜN MESARA VE MİNE ESİNER ÖZEN TARAFINDAN KÜTÜPHANEMİZE BAĞIŞLANDI

Şeyhülislâm Paşmakçızâde Abdullah Efendi’nin torunu Dürrîzâde Nurullah Mehmed Efendi tarafından yazılan Ağdiye Risâlesi, Türkçe telif edilmiş olan ilk yemek kitabıdır. Eser, 1775-1778 yıllarında, I. Abdülhamid döneminde yazılmıştır. Kitapta 200’e yakın yemek tarifi bulunmakta olup, bu yemekler dönemin İstanbul mutfağını yansıtmaktadır. Eserde yemek tariflerinin yanı sıra, I. Mahmud ve III. Ahmed gibi padişahların, Nev’izâde gibi âlimlerin sevdiği yemeklerden de bahsedilmiş olup, yemeklerin kökenlerine dair bilgilere de yer verilmiştir.

 

Ağdiye Risâlesi’nde bulunan 200’e yakın yemek tarifinden 50 adedi, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver tarafından 1948 yılında Tarihte 50 Türk Yemeği I adlı kitapla yayımlanmıştır. Söz konusu risâle ilk kez bu eserde tanıtılmış ve işlenmiştir. Aynı risâlenin diğer bir nüshası da Mine Esiner Özen tarafından 2015 yılında yayımlanmıştır.

 

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’in şahsî kolleksiyonunda bulunup kızı Sayın Gülbün Mesara’ya intikal eden bu risâle, Süleymaniye Kütüphanesi’nin eski müdür muavinlerinden olan Sayın Mine Esiner Özen’e hediye edilmiş; 15 Aralık 2015 tarihinde de Kütüphanemize Sayın Gülbün Mesara ve Sayın Mine Esiner Özen tarafından bağışlanmıştır. Eser, Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Koleksiyonu’nda 1477 numaraya kaydedilmiştir. Eserin dijitalleştirilmesi tamamlanmış olup okuyucuların hizmetine sunulmuştur